Menu
  • Del

Formål og tankerne bag

– bæredygtighedscertificering for Camping Outdoor Danmarks medlemmer

 

De seneste år har FN’s verdensmål været med til at skabe et større fokus på bæredygtighed i samfundet og blandt forbrugerne, samtidig viser undersøgelser, at bæredygtighed spiller en vigtig rolle for forbrugernes præferencer og dermed virksomheders overlevelse i fremtiden. Formålet med Green Stay er at skabe en bæredygtighedscertificering til danske campingpladser baseret på FN’s verdensmål, og dermed få flere til at vælge camping som bæredygtig ferieform ved synliggørelse af campingpladsernes indsats mht. bæredygtighed.

Resultatet af Green Stay skal bruges til, dels at synliggøre bæredygtige campingpladser overfor forbrugerne, dels at få campingpladserne til løbende at arbejde i en bæredygtig retning. 

Projektet blev startet efter ønske fra campingpladserne, da de ikke kan se sig i de eksisterende ordninger.

For Camping Outdoor Danmark er det vigtigt, at denne certificering og mærkning er transparent og troværdig, derfor er der skabt faste kriterier for mærkningen, og certificerings- og kontrolprocesserne bliver gennemført af autoriserede konsulenter.

Certificeringen er udarbejdet i samarbejde med branchen og forbrugerne, så den passer bedst muligt til gæsternes og branchens behov og ressourcer.

Green Stay certificeringen er opnåelig for danske campingpladser.

 

FN's verdensmål

Denne bæredygtighedscertificering tager udgangspunkt i FN’s verdensmål, således at en campingplads der opnår certifikatet, bidrager til disse mål. Alle FN’s 17 verdensmål er tæt sammenhængende, og en virksomhed bidrager potentielt til mange af målene. I denne certificering har Camping Outdoor Danmark udvalgt de primære verdensmål, hvor vi mener, at campingpladserne kan bidrage mest. Disse verdensmål er fundet i samarbejde med branchen, og er baseret på de kompetencer og ressourcer som campingpladser har til rådighed. Dette udelukker ikke, at der både er andre mål og andre tiltag, som hver enkelt plads kan fokusere på.

 

De primære verdensmål for Camping Outdoor Danmarks bæredygtighedscertificering er disse fem mål: