Menu
  • Del

Afgørelser


Camping Outdoor Danmarks bestyrelse kan tillade, at afgørelser af principiel og særlig karakter kan offentligøres.

Offentliggørelsen sker i dette tilfælde i anonymiseret form.

Såfremt afgørelsen er indbragt for de civile domstole, kan offentliggørelse ikke ske, før endelig afgørelse foreligger.