Menu
  • Del

Formål og tankerne bag

Mærkeordning for bæredygtig udvikling 

 

De seneste år har FN’s verdensmål været med til at skabe et større fokus på bæredygtighed i samfundet og blandt forbrugerne, samtidig viser undersøgelser, at bæredygtighed spiller en vigtig rolle for forbrugernes præferencer og dermed virksomheders overlevelse i fremtiden. Formålet med GREENSTAY er at skabe en bæredygtighedsmærkeordning til danske campingpladser baseret på FN’s verdensmål, og dermed få flere til at vælge camping som bæredygtig ferieform ved synliggørelse af campingpladsernes indsats mht. bæredygtighed.

Resultatet af GREENSTAY skal bruges til, dels at synliggøre bæredygtige campingpladser overfor forbrugerne, dels at få campingpladserne til løbende at arbejde i en bæredygtig retning. 

Projektet blev startet efter ønske fra campingpladserne, da de ikke kan se sig i de eksisterende ordninger.

For Camping Outdoor Danmark er det vigtigt, at denne mærkning er transparent og troværdig, derfor er der skabt faste kriterier for mærkningen, og kontrolprocesserne bliver gennemført af autoriserede konsulenter.

Mærkeordningen er udarbejdet i samarbejde med branchen og forbrugerne, så den passer bedst muligt til gæsternes og branchens behov og ressourcer.

GREENSTAY mærkeordningen er opnåelig for alle danske campingpladser, uanset om de er medlemmer af Camping Outdoor Danmark eller ej. 

 

FN's verdensmål

Denne bæredygtighedsmærkeordning tager udgangspunkt i FN’s verdensmål, således at en campingplads der opnår mærket, bidrager til disse mål. Alle FN’s 17 verdensmål er tæt sammenhængende, og en virksomhed bidrager potentielt til mange af målene. I denne mærkeordning har Camping Outdoor Danmark udvalgt de primære verdensmål, hvor vi mener, at campingpladserne kan bidrage mest. Disse verdensmål er fundet i samarbejde med branchen, og er baseret på de kompetencer og ressourcer som campingpladser har til rådighed. Dette udelukker ikke, at der både er andre mål og andre tiltag, som hver enkelt plads kan fokusere på.

 

De primære verdensmål for Camping Outdoor Danmarks bæredygtighedsmærkeordning er disse fem mål: