Menu
 • Del

Databeskyttelse

I henhold til databeskyttelseslovgivningen skal følgende oplyses:

Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger

Camping Outdoor Danmark
(Camping Branchens Reklamationsnævn) 
Amagertorv 9, 2.
1160  København K

Tlf.: 36 14 04 57
Mail: info@campingoutdoordanmark.dk

Klagers oplysninger

De oplysninger, reklamationsnævnet har brug for, er:

 • For- og efternavn
 • Bopælsadresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Registrerings- og bankkontonummer 

Oplysningerne bruges til kontakt, og registrerings- og bankkontonummer bruges til returnering af klagegebyr.

Behandlingsgrundlaget

Ved oprettelse af en klage til reklamationsnævnet er det nødvendigt med ovennævnte personlige oplysninger for at kunne behandle sager i henhold til nævntes vedtægter.

Kategorierne af modtagere

Reklamationsnævnet videregiver alle oplysninger til: 

 • Den virksomhed, der klages over
 • Evt. skønsmand, som skal vurdere klagen
 • De nævnsmedlemmer, som skal afgøre klagen 

Opbevaringsperioden

Reklamationsnævnet gemmer de fysiske klagesager i op til 12 måneder efter sagens afslutning, medmindre reklamationsnævnet i særlige tilfælde vurderer, at fortsat opbevaring er nødvendig. Herefter anonymiseres de elektroniske afgørelser og gemmes på ubestemt tid.  

Den registreredes rettigheder

Databeskyttelseslovgivningen giver den registrerede en række rettigheder, herunder:

 • ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede,
 • ret til at få slettet eller rettet urigtige oplysninger.